Pracownicy WOM są siłą przedsiębiorstwa i motorem innowacji jutra. Jednak do naszych obowiązków należy nie tylko wspieranie młodszych pracowników, ale także wywiązywanie się w pełnym zakresie z naszych obowiązków społecznych.

Dlatego programem WOM 4 Kids wspieramy pracę niemieckiego stowarzyszenia ochrony młodzieży (Deutscher Kinderschutzbund) i jego lokalnej filii w Karlsruhe. Inicjatywę corocznej darowizny powołaliśmy do życia w roku 2011. Ma ona pomóc stowarzyszeniu we wspieraniu rodzin w obszarze Karlsruhe i tym samym poprawić sytuację życiową i perspektywy dzieci.

Doświadczony partner DKSB

Wiele dzieci i młodzieży w Niemczech nie ma szczęścia dorastania w kompletnej rodzinie. Rozwój ostatnich lat pokazuje wręcz, że coraz więcej rodzin musi korzystać z pomocy urzędu do spraw młodzieży i innych instytucji, ponieważ wychowanie dzieci przekracza możliwości rodziców. Z tego powodu cierpią przede wszystkim dzieci. Deutscher Kinderschutzbund jest jedną z tych instytucji i oferuje poufne doradztwo i pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. Przy tym na pierwszym miejscu stoją prawa dzieci, na rzecz których stowarzyszenie angażuje się nieustannie od ponad 50 lat. „Rozwój wszystkich dzieci wymaga solidnej materialnej podstawy, jednak tak samo ważne jest wychowanie pełne miłości, a do tego potrzebny jest także materialny dobrobyt“, mówi Renate Gissel, dyrektorka lokalnej filii stowarzyszenia ochrony dzieci w Karlsruhe. Celem tej organizacji użyteczności publicznej jest poprawa sytuacji życiowej i perspektyw na przyszłość dzieci przez udzielanie rodzinom konkretnej i praktycznej pomocy w postaci doradztwa, edukacji, wsparcia i wysłuchania w trudnych sytuacjach życiowych. Przy tym zadania te są tak różne, jak ludzie, którzy zgłaszają się do stowarzyszenia.

Zamiast wysyłania każdego roku naszym klientom bożonarodzeniowych upominków, WOM przekazuje darowiznę w wysokości 1.500 euro. Pragniemy pomóc stowarzyszeniu tą darowizną w dalszej działalności na rzecz praw i rozwoju dzieci i przyczynić się do zapewniania dzieciom szczęśliwej przyszłości. Dyrektorka DKSB Karlsruhe jest bardzo wdzięczna za te darowizny, bowiem kompleksowa praca stowarzyszenia Deutscher Kinderschutzbund byłaby praktycznie niemożliwa bez finansowego wsparcia.

Wykorzystanie środków przez DKSB:

  • Doradztwo i monitoring rodzinny
  • Telefon zaufania dla dzieci i mlodziezy
  • Pomoc w nauce jezyka
  • Dzieci w szpitalu
  • Grupowy trening kompetencji spolecznych
  • Impreza bozonarodzeniowa z akcja drzewka zyczen